Dự án nổi bật

Sắp thực hiện

Him Lam Green Park

Him Lam Green Park

Khu công viên CNTT Hà Nội

Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội

Khu nhà ở Bắc Rạch Chiếc

Phường Phước Long A - Quận 9 - Tp.HCM

Khu dân cư Him Lam (Khu B)

Bình Hưng - Bình Chánh (Khu chức năng số 7 Đô thị mới Nam Thành phố)