Tin nổi bật

Đảng - Đoàn thể

1. Cấp ủy chi bộ

  • Ông Nguyễn Hữu Tiệp – Bí thư chi bộ
  • Bà Lê Tuyết Nga – Phó Bí thư chi bộ
  • Bà Lê Thị Bích Ngọc – Chi ủy viên

2. Ban chấp hành công đoàn

  • Ông Đỗ Văn Sáng – Chủ Tịch Công đoàn,
  • Ông Vương Minh Huân – Phó Chủ tịch Công đoàn.

3. Ban chấp hành chi đoàn

  • Bà Võ Khánh Huyền  – Bí thư chi đoàn