Lễ ký kết hợp đồng xây dựng giữa Him Lam & Posco E&C Vietnam

Hỉnh ảnh khác