Him Lam cùng Quận 7 tham gia lễ hội "Tp.HCM chào đón năm mới 2013"

Hỉnh ảnh khác