Lễ ký kết hợp đồng BT, dự án xây dựng nút giao thông trung tâm Quận Long Biên, Tp.Hà Nội

Hỉnh ảnh khác