Tin nổi bật

Him Lam ủng hộ tổ chức Đại hội đại biểu liên đoàn bắn súng Việt Nam

Phong trào bắn súng thể thao nước ta trong nhiều năm qua đã từng bước phát triển, góp phần tích cực vào việc rèn luyện sức khỏe của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20/05/2008, Công ty Cổ phần Him Lam đã ủng hộ số tiền là 200 triệu đồng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn bắn súng Việt Nam.

Theo Himlam

20-05-2008 | Nguồn: Himlam