Tin nổi bật

Ủng hộ hội “Khuyến học” tỉnh Quãng Ngãi xây dựng quỹ “học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng”

Công ty cổ phần Him Lam đã ủng hộ 100 triệu đồng cho hội “Khuyến học” tỉnh Quãng Ngãi nhằm xây dựng quỹ “học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng”. Đây là quỹ nhằm mục đích giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến khích học sinh và sinh viên nghèo của tỉnh vượt khó học tập thành công ở trường Đại học Phạm Văn Đồng và các trường Đại học khác trong cả nước.

06-10-2014 | Nguồn: himlam