Tin nổi bật

Hỗ trợ xây dựng, tu bổ dự án di tích văn hóa lịch sử Tâm Linh khu vực chùa Linh Phong

Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động xây dựng, tu bổ và tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định xây dựng “Tiểu dự án Tâm Linh, Phật pháp Linh Phong” tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Dự án được xây dựng trên nền khu di tích lịch sử huyện ủy An Nhơn và chùa Linh Phong Cổ Tự với diện tích trên 63 ha. Dự án gồm 6 hạng mục, được đầu tư theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án sẽ gồm các hạng mục: Quảng trướng Pháp Luân, Đường Hành Lễ, Tượng đài Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật và Vườn Tượng Phật với tổng giá trị khái toán trên 267 tỉ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự kiến từ tháng 8/2009 đến năm 2011.

Đề góp phần nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của khu vực Linh Phong cổ tự một quần thể kiến trúc phật giáo có quy mô lớn và đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, Công ty cổ phần Him Lam hỗ trợ 10 tỉ đồng cho dự án, chia làm 3 đợt: năm 2009: 2,5 tỉ đồng; năm 2010: 6 tỉ đồng và năm 2011: 1,5 tỉ đồng.

23-09-2009 | Nguồn: Him Lam