Tin nổi bật

Tài trợ xây dựng khu di tích lịch sử xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Ngày 24/08/2009, Công ty cổ phần Him Lam đã chuyển 100 triệu đồng tài trợ xây dựng khu di tích lịch sử xã xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khu di tích được Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc xã Hải Nam tổ chức xây dựng tại mảnh đất đã diễn ra các dấu son lịch sử hào hùng của Đảng bộ nhân dân xã Hải Nam.

Khu di tích gồm 3 hạng mục công trình: Đài biểu tượng treo cờ búa liềm tháng 7 năm 1931, Nhà truyền thống và Đài ghi nhớ cuộc biểu tình chống thuế năm 1931. Tổng kinh phí khoảng 2,1 tỷ đồng. Kinh phí này do địa phương tự lo liệu vận động thực hiện.

25-08-2009 | Nguồn: Him Lam