Tin nổi bật

Khánh thành trung tâm dạy nghề người khuyết tật Nghệ An

Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2009, với mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, trên diện tích 1,3 ha. Trung tâm gồm nhà xưởng kết hợp nhà ăn; cải tạo khu nhà ở và nhà trẻ mù, khu nhà văn phòng, nhà văn hóa. Công trình do công ty cổ phần Him Lam xây tặng.

Trung tâm khánh thành đi vào hoạt động sẽ là địa chỉ lý tưởng cho những người tàn tật hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu được giáo dục, đào tạo nghề, trở thành những người có ích cho xã hội.


Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An hiện đang nhận giáo dục, nuôi dưỡng, đào tạo nghề cho trên 250 học sinh, trong đó học sinh khiếm thính 173 em, tật vận động 47 và, đa tật 30 em.

24-02-2011 | Nguồn: Him Lam