Tin nổi bật

Phim phóng sự: Truyền thống hiếu học Kinh Bắc - Khánh thành trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Ngày đăng: 24-08-2016 | Nguồn: Him Lam Land

Phim phóng sự: Truyền thống hiếu học Kinh Bắc - Khánh thành trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Sự kiện khánh thành  trường THPT Chuyên Bắc Ninh: 22/08/2016, Trong phim có sử dụng Tư liệu của Đài Truyền Hình Bắc Ninh.