#

THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trải qua hơn 25 năm trưởng thành và phát triển, kinh doanh bất động sản đã trở thành thế mạnh của Công ty Cổ Phần Him Lam điều đó góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Him Lam trên thị trường bất động sản Việt Nam.
Lịch sử hơn 25 năm hoạt động đã đưa Công Ty Cổ Phần Him Lam đến độ sung sức nhất, đủ nhiệt huyết và năng động để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội mới, đủ tự tin để đón nhận những thách thức mới, vươn mình trưởng thành một cách mạnh mẽ và bền vững.
Công Ty Cổ Phần Him Lam giới thiệu năng lực của mình để giúp đỡ các đối tác có thể đánh giá tổng quan về tài sản, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, thế mạnh và triển vọng phát triển của Him Lam khi lựa chọn Hợp tác kinh doanh.
Him Lam chủ trương tìm kiếm những đối tác trong nước và quốc tế phù hợp trong từng lĩnh vực kinh doanh của mình nhằm đảm bảo mọi sản phẩm mang dấu ấn Him Lam đều đạt tiêu chí về chất lượng đẳng cấp, mang tính sáng tạo và độc đáo nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Uy tín, Tầm vóc và Năng lực chuyên môn cao là khung tiêu chí của Him Lam trong phát triển quan hệ hợp tác với đối tác. Him Lam quan niệm sâu sắc rằng lợi ích về tài chính, về thương hiệu,... của các nhà đầu tư phải hài hòa và không tách rời với lợi ích của khách hàng, của cộng đồng và của xã hội.

TẦM NHÌN

Xây dựng Công Ty Cổ phần Him Lam thành một Công ty kinh doanh Bất động sản hàng đầu Việt Nam, một thương hiệu mạnh được xã hội công nhận và suy tôn.

SỨ MỆNH

Tạo dựng những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng về:
- Môi trường sống.
- Môi trường học tập.
- Môi trường làm việc.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bền vững - gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và lợi ích của xã hội.