You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
PHÓ THỐNG ĐỐC NHNN: ÔNG DƯƠNG CÔNG MINH LÀ MỘT LỰA CHỌN TỐT CỦA SACOMBANK
06/05/2022
Nguồn: nguoitieudung

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh khẳng định không hề có vấn đề lợi ích nhóm trong việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam và Sacombank, NHNN luôn tuân theo luật pháp thực hiện chứ không phải tự chỉ định ngân hàng nào sáp nhập với nhau.

Nhiều ý kiến tại đại hội thắc mắc về nguyên nhân sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam và Sacombank. Đại diện cơ quan quản lý ông Thanh giải thích, NHNN luôn tuân theo luật pháp thực hiện chứ không tự chỉ định ngân hàng nào sáp nhập với nhau. Nói rõ về vấn đề lợi ích nhóm, ông Thanh khẳng định không có, mà là thực hiện theo quy định của nhà nước.


Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh: Ông Dương Công Minh là một lựa chọn tốt của Sacombank (Ảnh: TV)

Trong đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 - 2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank- Mã: STB), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh nhận định, trong thời gian qua cổ đông đã rất gắn bó với Sacombank. Mặc dù một số cổ đông khác bức xúc nhưng đây là điều bình thường.
Ông mong rằng lãnh đạo Sacombank sẽ rút được kinh nghiệm, để đạt được niềm tin của cổ đông, khách hàng.
Hai năm qua Sacombank đã qua cuộc đại phẫu thuật, tưởng rằng đã bị “ưng thư” nhưng mở ra thì không phải vậy. Quá trình tái cơ cấu rất khó khăn, đòi hỏi cổ đông và ban điều hành phải đồng hành cùng nhau.
Ông bày tỏ mong muốn Sacombank cố gắng giữ được giá trị trên thị trường, hoạt động ổn định. Căn cứ vào đề án được NHNN phê duyệt, Sacombank cần triển khai đúng và đạt đúng tiến độ đề ra. Mong muốn của NHNN là Sacombank đạt được đúng tiến độ.
Việc Sacombank mời ông Dương Công Minh tham gia vào quá trình tái cơ cấu, một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lựa chọn tốt. NHNN kỳ vọng Sacombank sẽ gỡ được nút thắt nợ xấu, đang tồn tại lớn ở bất động sản.
Mặt khác, ông Thanh mong muốn ban lãnh đạo Sacombank triển khai đề án phải tuân thủ pháp luật.
Sacombank nên nhanh chóng củng cố Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS). Ban lãnh đạo mới phải sớm hòa nhập vào văn hóa Sacombank, phát huy giá trị Sacombank tốt hơn. Sử dụng những con người đúng sở trưởng. Trong đó, BKS phải phát huy vai trò giám sát, bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.
Lần đại hội này sẽ tạo lực mới, định hướng mới đáp ứng kỳ vọng, nguyện vọng của cổ đông, người lao động, cơ quan quản lý, cụ thể là NHNN, Chính phủ. NHNN mong ban lãnh mới điều hành đưa Sacombank vượt qua “khúc cua” này.
Ghi nhận những ý kiến từ phía NHNN, Tân Chủ tịch Dương Công Minh gửi lời cảm ơn. Đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành Sacombank, ông Minh hứa với Phó Thống đốc thực hiện đúng các chỉ đạo, sớm đưa Sacombank hoàn thành đề án tái cơ cấu.
Tiến Vũ/Ngườitieudung

TIN HIM LAM KHÁC


 LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM
LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem...

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM
LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM L...

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lor...

 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

TIN THỊ TRƯỜNG KHÁC


 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ips...

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum .

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum...

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum .

 Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum
Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lor...

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

TIN BÁO CHÍ KHÁC


 Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum.

 lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum
lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem...

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ips...

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsumlorem ipsum lorem ipsum.

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum lorem Ipsum

 Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.

Bạn cần thêm thông tin?

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.