You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
TỐC ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN QUÁ NHANH: NGƯỜI MUA NHÀ MỪNG HAY LO?
18/04/2022
Nguồn: Nguyên Vũ / Người Tiêu Dùng

Một số chủ đầu tư với tiềm lực tài chính mạnh, cùng với uy tín, chuyên nghiệp trong phát triển các dự án bất động sản đã luôn hoàn thành dự án đúng với thời gian theo hợp đồng. Cá biệt, có một số dự án bàn giao nhà trước thời hạn. Nhưng trong niềm vui của phần lớn khách hàng vẫn có những người mua nhà cảm thấy không vui!